NACH - Nordals civile Hundeførerforening - Studievej 4, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Formand Dorthe Sibbesen, 2326 0935

NACH’s historie

Uddrag fra jubilæumsskrift fra 1990 skrevet af Tove Nielsen:

“En annonce i Nordborg Tidende var optakten til, at Nordborg- og omegns civile Hundeførerforening blev startet.

Den første træningsdag var mandag den 17. august 1970, og træningen foregik på en byggeplads i Nordborg under ledelse af Asmus Friedrichsen. Træningsdagene var fastlagt til mandag og onsdag aften,  men på grund af pladsmangel og mørkets tidlige frembrud, blev træningen flyttet til den gamle losseplads ved Guderup, og her trænede man så hver lørdag kl. 14.00.

Den stiftende generalforsamling foregik på Mai-Kroen lørdag, den 12. september 1970, hvor man valgte Asmus Friedrichsen som formand, idet han var dén, der havde mest kendskab til DcH’s arbejde.

Træningen på lossepladsen blev kortvarig, fordi der fra kommunens side var blevet kørt slam fra rensningsanlægget ud på pladsen. Man ledte og ledte, og fandt til sidst et areal hos en bondemand i Stolbro, og her blev der så trænet, indtil man begyndte på EUI’s arealer sidst på året 1971. I starten var det en god plads, men som tiden gik, og foreningen voksede, opstod problemet om mere plads, og man rendte kommunen på dørene men lige lidt hjalp det. Det endte med at EUI ikke ønskede Hundeførerforeningen på pladsen mere, og det resulterede i, at Nordborg-folkene fra oktober 1979 til april 1980 trænede på en lille mark i Købingsmark, og Guderup-folkene blev i Guderup. En jammerlig tid, som dog endte med, at kommunen gav lov til, at man kunne benytte arealerne ved ridehallen, og så var man samlet igen.

Den 15. april 1982 fik foreningen endelig sit eget areal på Piledamsvej i Havnbjerg, og der blev opstillet et par skurvogne, der blev anvendt som klublokaler, indtil man i sommeren 1983 fik stillet stald og lade til rådighed fra den nedlagte ejendom, der havde hørt til jorden. Bygningerne var i en miserabel stand, så det var et kæmpe arbejde, man her gik i gang med. Den 18. august 1984 var man så langt fremme at man kunne indvie det nye klubhus, hvor både daværende borgmester Jens Chr. Jensen og kredsrådsformand Poul Rosager-Hansen var tilstede. Det var en stor dag for foreningen, og rigtig mange havde fundet vej til “E Hundhytt” for at ønske tillykke. Det var også året, hvor foreningen tog navneforandring til Nordals civile Hundeførerforening. (N.A.C.H.).”

Den 13. april 2017 flyttede foreningen fra arealerne på Piledamsvej i Havnbjerg og ind på den tidligere Havnbjerg Skole beliggende på Studievej.

Formænd:

1970-1975 Asmus Friedrichsen
1975-1976 Jens Hansen
1976-1977 Hanne Nielsen
1977-1983 Erik Pedersen
1983-1986 Wolf Kamphausen
1986-1987 Frede Christensen
1987-1991 Wolf Kamphausen
1991-1999 Flemming Hald
1999-2001 John Jørgensen
2001-2004 Jesper H. Jacobsen
2004-2006 Flemming Hald
2007- Dorthe Sibbesen