Alle vores instruktører har som minimum gennemført DcH’s Instruktørgrunduddannelse sideløbende med et års forudgående praktik i vores lokalforening.
 
Dette har til formål at give lokalforeningsinstruktørerne et større udbytte af uddannelsen i sin helhed, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforening på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til tilrettelæggelsen af træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. (Uddannelsen er dokumenterbar for den enkelte instruktør og kan forevises ved behov).

Uddannelsens opbygning og indhold:

DcH’s instruktørgrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility, Rally lydighed, Familiehunde og IGP, samt Nose Work).

Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. De 8 grundmoduler skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.

Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan.

Den følgende beskrivelse af grundmodulerne og overbygningsspecialerne indeholder Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til uddannelsens indhold, og kan ses ved at tilgå dette link: IGU Instruktørgrunduddannelse (dch-kreds4.dk).

Vores instruktører deltager løbende i diverse kurser for at holde sig fuldt opdateret på, hvad der rør sig i hundeverdenen.

Dette er din garanti for at modtage den bedste rådgivning til dig og din hund!
Nyheder

Sponsorer